piatok - 7. august 2020 - Štefánia

Adventná aktivita

Napísal: Admin | 24. januára 2014

adventna_aktivita_2013Advent je čas prípravy na príchod Pána Ježiša. Boh sa stal človekom a tak sa úplne priblížil k nám. Cieľom našej adventnej prípravy je priblíženie sa k Bohu z našej strany.

Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v tmavej a studenej maštali. Preto mu chceme počas tohto adventu pripraviť mu útulnejšie a príjemnejšie miesto na jeho narodenie. Ježiš prichádza k nám každý rok znova a znova a chce sa narodiť v našom srdci. Ono by malo byť miestom kde mu bude teplo a príjemne. Takto je však len v srdci, ktoré je naplnené dobrom a vyhýba sa zlu. Preto chceme svoje srdcia počas adventu naplniť dobrými skutkami a chceme bojovať proti hriechu.

V kostole na bočnom oltári máme maštaľku, za ktorou sa nachádza tmavá a studená obloha. Našou úlohou je túto oblohu zaplniť hviezdičkami, aby sme Ježiškovi vytvorili príjemnejšie prostredie na jeho narodenie.

Každý týždeň dostanete úlohu, ktorú treba počas týždňa splniť. Za splnenú úlohu dostanete jednu hviezdičku, ktorá sa potom rozsvieti na oblohe. Splnenú úlohu doneste vždy pred alebo po detskej svätej omši do kostola a dievčatá vám dajú hviezdičku a pomôžu vám ju pripnúť na oblohu. Takto zmiernime tmu a chlad noci, v ktorej sa má narodiť Ježiško. Veríme, že do príchodu Pána Ježiša bude celé nebo posiate hviezdičkami dobrých skutkov.

Úloha na štvrtý týždeň

Ďalší adventný týždeň je za nami a na oblohe je opäť viac hviezdičiek. No advent ešte nekončí a na oblohe je ešte dosť voľného miesta, kde by sa mohli objaviť nové svetielka. Preto je pred nami štvrtý adventný týždeň. Nakoľko máme tento rok kratší advent, na splnenie poslednej úlohy bude menej času.

Každý už počíta koľko ešte ubehne času a budú Vianoce. Máme posledné dva dni, aby sme sa na ich slávenie dobre pripravili. Pán Ježiš sa narodil aj bez našej zásluhy. Aj Vianoce tu budú bez ohľadu na to, ako sa my pripravíme. Bude však dobre a budeme mať z Vianoc väčšiu radosť, ak sa Ježiš narodí aj u nás. Keď mu dovolíme narodiť sa v našom srdci.

Na Vianoce si dávame darčeky. Tento rok pripravíme jeden aj narodenému Ježišovi. Bude to duchovný darček. Najkrajším darom pre Pána Ježiša je naše dobré a čisté srdce. Na papier zapíšeme všetko, čo sme počas adventu urobili z lásky k Ježišovi: modlitby, sväté omše, dobré skutky, sebazaprenia …

Pekne to zabalíme a donesieme k jasličkám v utorok poobede na svätú omšu. Za darček dostanete hviezdičku, ktorá sa potom rozžiari na oblohe nad maštaľkou.

Vianoce sú blízko a Ježiš bude o chvíľu ležať aj v našej maštaľke. Urobme všetko preto, aby sa mu tam ležalo dobre.

Úloha na druhý týždeň

Prvý adventný týždeň je za nami a obloha nad betlehemskou maštaľkou zažiarila ligotajúcimi sa hviezdičkami. To je znakom, že naše deti sa počas prvého týždňa snažili. Podľa vzoru svätého Mikuláša každý deň v týždni niekoho potešili svojim dobrým skutkom.

Advent však pokračuje ďalej a hviezdičiek ešte nie je dosť, tak je pred nami druhá úloha. Tento týždeň sa budeme snažiť byť ako Panna Mária. Ona bola uchránená od každého hriechu. My takúto výsadu nemáme a preto s hriechom musíme bojovať. Niekedy sme silnejší, inokedy hriech zvíťazí nad nami. Preto za svoje hriechy musíme konať pokánie. To znamená, že hriechy je potrebné naprávať dobrými skutkami. Úlohou, ktorú sa budeme snažiť plniť počas druhého adventného týždňa, bude náprava našich hriechov.

Každý večer si budeme spytovať svedomia, aby sme zistili, čo zlé sme počas dňa urobili alebo v čom sme mohli byť aktívnejší a urobiť to ešte lepšie. Na druhý deň svoj skutok napravíme nejakým dobrým skutkom. Ak sme niekoho svojim hriechom zarmútili, ďalší deň ho svojim dobrom potešíme.

Nakreslené alebo napísané skutky doneste v piatok na detskú svätú omšu.

Všetkým prajeme veľa síl a ochotné srdce pripravovať cestu Pánovi, aby mohol prísť k nám. Tí, ktorí to ešte nezačali robiť, majú teraz jedinečnú príležitosť.

Úloha na prvý týždeň

Počas prvého adventného týždňa slávime sviatok svätého Mikuláša, na ktorý sa všetci určite veľmi tešíte. Mikuláš všetky dobré deti obdaruje darčekmi.

Mikuláš bol bohatý človek, ktorý ale nechcel svoje bohatstvo iba pre seba. Zo svojho majetku vedel pomôcť tým, ktorí to potrebovali. Pre jeho štedrosť a láskavosť si ho veľmi obľúbili. Keď sa stal biskupom staral sa o svojich ľudí a zastával sa každého.

Aj my chceme byť ako svätý Mikuláš. Budeme pomáhať ľuďom okolo seba. Počas tohto týždňa každý deň pomôžem niekomu zo svojej rodiny. Týždeň má sedem dní, tak poteším siedmych ľudí. (Môžem aj viac.) Nakreslite alebo napíšte komu a ako ste pomohli. Nakreslené alebo spísané dobré skutky doneste na detskú svätú omšu. Nezabudnite napísať aj svoje meno. Za splnenie dostanete hviezdičku. Po skončení adventnej aktivity najusilovnejších z vás odmeníme.

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé