nedeľa - 16. máj 2021 - Svetozár

Farský úrad

V súčasnosti spravuje farnosť vdp. Milan Prídavok.

Poštová adresa:
Rímsko katolícky farský úrad sv. Alžbety
Oravské Veselé 376
029 62 Oravské Veselé

Telefónne číslo:
+421 43 5596 131
+421 949 608 612

e-mail adresa:
veselefara()gmail.com

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé