nedeľa - 16. máj 2021 - Svetozár

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé