nedeľa - 16. máj 2021 - Svetozár

Otec biskup Ján Vojtaššák

vojtassakModlitba za otca biskupa Jána Vojtaššáka

Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi. Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia. Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože. Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

V krátkosti zo života otca biskupa Jána Vojtaššáka

– Narodil sa: 14. 11. 1877 v Zákamennom
– Sviatosť krstu prijal: 15. 11. 1877 v Zákamennom
– Prvé sväté prijímanie: (máj 1887 ?) v Zákamennom
– Sviatosť birmovania prijal: 30. 5. 1896 v Spišskej Kapitule
– Kňazská vysviacka: 1. 7. 1901 v Spišskej Kapitule
– Prvá svätá omša: 7. 7. 1901 v Zákamennom
– Biskupská konsekrácia: 13. 2. 1921 v Nitre
– Začiatok biskupskej služby: 27. 2. 1921 v Spišskej Kapitule
– Prvé väzenie: 5. 5. 1945 v Bratislave
– Internácia: 3. 6. 1950 v biskupskej rezidencii
– Druhé zatknutie: 16. 9. 1950 do Ruzyne v Prahe
– Súd a odsúdenie: 15. 1. 1951 v Bratislave
– Pobyt vo väzení: 15. 1. 1951 – 5. 10. 1963 vo viacerých väzniciach (Ilava, Valdice, Leopoldov, Pankrác..)
– Nútený pobyt v starobincoch v ČR: 3. 11. 1963 – 4. 8. 1965
– Úmrtie: 4. 8. 1965 v Říčanoch
– Pohreb: 7. 8. 1965 v Zákamennom
– Začiatok procesu blahorečenia na diecéznej úrovni: máj 1996 v Spišskom Podhradí
– Odovzdanie spisu pre druhú fázu procesu blahorečenia v Ríme: 31. 10. 2001 v Spišskej Kapitule
– Exhumácia telesných pozostatkov na kanonický výskum: 30. 6. 2003 v Zákamennom
– Uloženie pozostatkov v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule: 11. 11. 2003
– Uloženie čiastky pozostatkov v pôvodnom hrobe na cintoríne v Zákamennom: 14. 11. 2003

Viac zo života Mons. Jána Vojtaššáka

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé