utorok - 29. september 2020 - Michal/Michaela

Pôstna aktivita 2015

Napísal: Admin | 23. februára 2015

post_2015Po roku je tu znova pôstne obdobie. Zmyslom pôstu je príprava na prežívanie veľkonočných sviatkov. Veľkonočné sviatky sú pre ľudstvo najdôležitejšie zo všetkých. To, čo sa počas nich deje sa dotýka každého človeka. Keď pred asi 2000 rokmi v Jeruzaleme Ježiša ukrižovali a on na tretí deň vstal z mŕtvych, bola to udalosť, ktorá každému človekovi priniesla nádej. Týka sa to všetkých ľudí, ktorí žili na tomto svete predtým a aj tých ktorí sa ešte len mali narodiť.

Ľudstvo túto nádej potrebovalo, lebo ich život nemal zmysel.

To podstatné sa udialo na kríži. Tam Ježiš vykrvácal a práve jeho krv bola cenou, ktorá musela byť zaplatená ako výkupné. Svojou krvou nás Ježiš vykúpil z moci Diabla a z ríše smrti. Ježišova krv otvorila bránu do neba, ktorá bola zatvorená odvtedy ako Adam a Eva prvýkrát neposlúchli Boha. Hriech prvých ľudí poznačil celé ľudstvo a preto sa nikto nemohol dostať k Bohu do neba. Takto boli ľudia odsúdení na večnú smrť.

Boh však hneď Adamovi a Eve sľúbil, že pošle Vykupiteľa, ktorý ľuďom otvorí bránu do neba a ukáže im cestu, ako sa tam dostať.

Preto sa v Betleheme narodil Boží syn v ľudskom tele. Narodil sa preto, aby pomohol ľuďom dostať sa do neba. Aby tak dal ľudskému životu zmysel a nádej. Aby ľudia vedeli, že sa oplatí snažiť prežiť život, čo najlepšie, lebo ako odmena ich čaká večný život v nebi. Život v nebi je to najúžasnejšie, čo človek môže zažiť. A naopak život mimo neba je pre človeka najväčším utrpením.

Kvôli tomu je potrebné snažiť sa žiť tak, aby sme sa do neba dostali. Pôst je vhodné obdobie nato, aby sme si viac uvedomili, ako dôležité je svojim životom smerovať do neba. Naša pôstna aktivita nám chce ukázať kadiaľ vedie cesta do neba.

Cesta do neba začína pri Ježišovom kríži a je vydláždená kvapkami Kristovej krvi. Bez kríža a krvi by žiadnej cesty nebolo.

Počas našej pôstnej aktivity chceme po tejto ceste prejsť. Každý dobrý skutok, každá svätá omša, sväté prijímanie, modlitba a skutok sebazaprenia nás na ceste do neba posunú dopredu.

Každý skutok, ktorý vás má posunúť bližšie do neba, napíšte na jednu kvapku krvi. Napíšte na ňu aj svoje meno a skutok. Každý deň môžete získať jednu kvapku. Potom ju položte na našu cestu do neba.

Počas celého pôstu by sme sa mali dostať až k nebeskej bráne, ktorá je zatiaľ zatvorená. Na Veľkú noc, po Ježišovom zmŕtvychvstaní by sa brána mala otvoriť. Ak dôjdeme až k nej určite nás v nebi bude čakať odmena.

post_2015

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé