nedeľa - 16. máj 2021 - Svetozár

Videosekcia

Čisté srdce – Matka Tereza |1:19|

„Boh sa prihovára v tichosti srdca… a my počúvame. A potom hovoríme k Bohu z plnosti svojho srdca. Najprv teda počúvame a Boh sa prihovára…

Potom Boh počúva a toto spojenie je modlitba, jednota. Ovocím modlitby je hlboká viera a ovocím viery je láska… ovocím lásky je potom služba; ovocím služby je pokoj.

A to je to prečo sa máme modliť; aby sme mali čisté srdce – keď ho dosiahneme, uvidíme Boha úplne zreteľne v našich blížnych. Potom už tomu rozumieme, vidíme a dávame naše ruky službe a naše srdcia láske… A to je počiatok svätosti.“

 

Most – Bobby Garabedian |6:29|

 

Zázrak života |5:14|

© 2017 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety - Oravské Veselé