Sedembolestná Panna Mária

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa každoročne slávi 15. septembra. Prvá zmienka o tomto sviatku pochádza z roku 1412. V roku 1727 sa stal sviatkom v celej rímskokatolíckej cirkvi. Hlavnou patrónkou Slovenska je Sedembolestná Panna Mária od vyhlásenia pápežom Piusom XI. v roku 1927. Jej chrám v Šaštíne je od roku 1964 povýšený na menšiu baziliku (basilica minor) a každoročne sa tu 15. septembra koná národná púť.


Prečo práve 15. september?

Pôvodne bol tento sviatok v piatok pred Kvetnou nedeľou. Rehoľa Sluhov Panny Márie ho však slávila v polovici septembra. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v septembri slávi od roku 1913, keď tento deň ustanovil za sviatok pápež Pius X.


Prečo je Panna Mária sedembolestná?

Mária znamená „Bohom milovaná“. Život Panny Márie neraz pripomínal úslovie „Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje“. Z úcty k jej trápeniu dostala matka Ježiša titul Sedembolestná.

Sprvu sa však uctievalo päť Máriiných bolestí, tak ako päť Kristových rán. No keďže utrpenie Panny Márie bolo naplnené, začalo sa používať v spojení s jej bolesťou číslo sedem, ktoré v biblii znamená plnosť. Ide teda skôr o zobrazenie veľkosti utrpenia tejto ženy, než o sedem konkrétnych bolestí.

  1. Simeonovo proroctvo na 40. deň po narodení syna, že Ježiš bude mať ťažkú budúcnosť a jej vlastnú dušu prenikne meč
  2. Útek do Egypta pred Herodesovým vraždením neviniatok
  3. Strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme
  4. Zajatie a odsúdenie Ježiša Krista
  5. Jeho smrť na kríži
  6. Šiestu strašnú bolesť prežívala, keď po zložení z kríža držala mŕtve telo svojho syna v náručí (známy obraz Piety)
  7. Uloženie Ježiša do hrobu

 

Pre nás kresťanov má prívlastok sedembolestná Panna Mária hlboký význam , pretože týmto menom si uvedomujeme obetu, ktorú aj my potrebujeme priniesť a prežiť počas nášho pozemského života. Usilujme sa nech je to pre nás osobnou a v srdci vrytou pravdou a usilujme sa o spásu aj obetou a bolesťou, ktorá sa premení v radosť a naplnenie.