Krížové cesty vo farnosti - rozpis

4. 3. piatok 18:00 Rodičia prvoprijímajúcich detí

6. 3. 1. pôstna nedeľa 15:00 Zamestnanci firmy Materasso

11. 3. piatok 18:00 Dôchodcovia

13. 3. 2. pôstna nedeľa 15:00 Modlitby matiek

18. 3. piatok 18:00 Detský a mládežnícky zbor

20. 3. 3. pôstna nedeľa 15:00 Modlitbové spoločenstvá

25. 3. piatok 18:00 Žiaci 6. 7. a 8.ročníka

27. 3. 4. pôstna nedeľa 15:00 Miništranti

1. 4. piatok 18:00 Žiaci 3., 4. a 5. ročníka

3. 4. 5. pôstna nedeľa 15:00 Členovia poľovníckeho združenia

8. 4. piatok 18:00 Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu

10. 4. Kvetná nedeľa 19:00 Mládež

15. 4. Veľký piatok 20:00 Dobrovoľný hasičský zbor