Sviatosť pomazania chorých

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. (Jak 5, 14 – 16)

Život je najzákladnejšie dobro, ktoré človek dostal od Boha. Život neznamená len fungovanie organizmu. Život je v prvom rade vzťah. Je to spoločenstvo s Bohom, s ľuďmi, skúsenosť byť milovaný a milovať. Takto chápaný život je ohrozený chorobou a smrťou. Smrť vedie k prerušeniu vzťahu. Choroba konfrontuje človeka s jeho obmedzenosťou, berie mu silu k aktívnemu kontaktu s okolím, odcudzuje ho od blížnych, nedovoľuje mu rozvíjať svoje schopnosti a zasahuje ho tak, že sa cíti zneistený vo svojej podstate.

Nedeje sa tak len v hodine smrti, ale aj ťažké ochorenie uprostred života je miestom pre prijatie sviatosti pomazania chorých.

Modlitba a pomazanie sú znamením blízkosti Boha, ktorý jediný môže život zachrániť alebo posilniť.

Prijať sviatosť pomazania chorých môže ten, kto je vážne chorý alebo zoslabnutý starobou, kto prejavil postoj ľútosti nad hriechmi a chce prijať Božiu milosť ako posilu. Sviatosť sa vysluhuje na požiadane osobne alebo telefonicky.